Liên hệ

TRUNG TÂM DU LỊCH ĐÀ NẴNG NHỚ

Địa chỉ:  Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hotline: 0969645151

Email: contact@danangnho.com

Website: https://danangnho.com

[expander_maker id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]

TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 18 Hùng Vương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.863.595 – Fax: (0236) 3.863.399

Email: media@danangfantasticity.com

Website: www.danangnho.com * www.danangfantasticity.com 

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Tầng 16 Tòa nhà Trung Tâm Hành Chính, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.821.103 – Fax: (0236) 3.889.174

E-mail: sdl@danang.gov.vn

Website: www.tourism.danang.gov.vn

[/expander_maker]